PROJEKT #KOMÓRKOMANIA W NASZEJ SZKOLE

Przyłącz się do walki z nowotworami krwi. Twoje wsparcie ma znaczenie. Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, […]

Uroczystość religijno -patriotyczna w Mniszku.

W niedzielę 17 września przedstawiciele młodzieży i poczty sztandarowe naszej szkoły wzięły udział w uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia II wojny światowej w Mniszku. Mogiła w Mniszku należy do największych na Pomorzu. Pochowano tam 10 tys. ofiar hitlerowskich egzekucji. W czasie okupacji hitlerowcy wymordowali w okolicach Mniszka w dołach […]

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

UWAGA!!! 29 września 2017 roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Samorząd Uczniowski we współpracy ze szkolną biblioteką oraz radiowęzłem zaakcentuje ważność tego święta poprzez głośne czytanie fragmentów dzieł literackich podczas przerw międzylekcyjnych. Mamy nadzieję, że do akcji włączą się również nauczyciele […]

Apel z okazji nowego roku szkolnego

4 września  powitaliśmy nowy  rok szkolny. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2017/2018 zgodnie z tradycją szkoły przygotował Samorząd Uczniowski. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie a całości ceremoniału dopełniło odśpiewanie hymnów szkoły. Pani Dyrektor Eleonora Lewandowska przedstawiła wychowawców klas i grono nauczycieli. Wychowawcy […]

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość z tej okazji odbyła się 24 czerwca, a zaszczycili ją swoją obecnością Wicestarosta Świecki pani Barbara Studzińska, Burmistrz Nowego pan Czesław Woliński oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Wołoszyn. Dyrektor Szkoły pani Eleonora Lewandowska podsumowała miniony rok szkolny. Podziękowała za współpracę […]

REKRUTACJA DO SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych (LO, Technikum i SB I st) są wywieszone w budynkach szkoły (przy ul. Nowej i Myśliwskiej). Kandydaci zakwalifikowani do szkoły, którzy złożyli oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zostali przyjęci do szkoły. Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych, którzy złożyli […]

Samorząd terytorialny w praktyce

13 czerwca 2017 roku grupa mundurowa klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika udała się wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie P. Markiem Słomińskim do Urzędu Gminy w Nowem. Po cyklu teoretycznych zajęć w szkole na temat struktury, zasad i zakresu działania samorządu terytorialnego w Polsce przyszedł czas na kontakt […]

Hanza Pałac i wrażenia klasy I d

Dnia 9 czerwca klasa Id wraz z wychowawcą Panią Magdaleną Kaczmarek oraz Ks. Krzysztofem Piątkiem wybrali się na pieszą wycieczkę do parku linowego Hanza Pałac w Rulewie. Zajęcia służyły  pokonywaniu własnych lęków związanych z przebywaniem na wysokości, rozwijaniu sprawności fizycznej, manualnej i koordynacyjnej oraz umiejętności pracy w grupie. […]

Warsztaty filmowe SZTUKA WYBORU

W dniach 8 – 11 czerwca 2017 r. uczniowie: Dobromir Meloch, Kacper Śliwa, Jakub Steinborn oraz doradca zawodowy Danuta Czyż uczestniczyli w warsztatach filmowych „Kamera! Akcja! Reakcja!” w ramach projektu edukacyjno – profilaktycznego SZTUKA WYBORU. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Urząd […]


ZSP Nowe © 2017