1% lub 6% podatku dla ZSP w Nowem

Szanowni Rodzice, Absolwenci, Nauczyciele oraz Przyjaciele Szkoły

Rozliczając swoje dochody za rok 2015, każdy z Państwa może przeznaczyć 1% podatku, a prowadzący działalność gospodarczą również darowiznę do 6% uzyskanego dochodu na organizację pożytku publicznego.

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, za którego pośrednictwem 1% Państwa podatku może trafić do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Aby wspomóc naszą placówkę, należy odpowiednio wypełnić PIT 37 oraz oświadczenie.

Gorąco Państwa zachęcamy i prosimy o zainteresowanie się tą formą pomocy naszej szkole.

– w PIT 37

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

  • p. 131. Numer KRS wpisać należy: 0000121592
  • p. 132. Wnioskowana kwota

J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  • p. 133. Cel szczegółowy 1%: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe
  • p. 134. Wyrażam zgodę – można zaznaczyć

Przekazanie darowizny przez osoby prowadzące działalność gospodarczą:
Zgodnie z art. 26 pkt 1 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (z późn. zmian.) osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać na cele pożytku publicznego dla szkoły darowiznę w wysokości do 6% od osiągniętego dochodu.

W związku z powyższym przedstawiamy procedury związane z przekazaniem tej darowizny do naszej placówki oświatowej poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole:

1) Firma wypełnia „PIT O” – część B, rubryka 11 (kwota darowizny).
2) W części D „PIT O” należy wpisać dane Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – organizacji pożytku publicznego oraz wpisać nazwę naszej szkoły – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
3) W zeznaniu rocznym PIT-36 w części F w poz. 151 należy wpisać kwotę darowizny dla Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (taką samą jak w PIT O).
4) Przekazać darowiznę na konto Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592 (nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 2951 6387). W tytule przelewu należy wpisać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
5) Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania, należy je przechowywać do czasu upływu okresu przedstawiania zobowiązania podatkowego.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content