Podziękowanie za 1%

Dyrekcja, Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

pragną serdecznie podziękować Państwu za pamięć i udzielenie wsparcia finansowego poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły.

Środki te zostały przekazane na konto Rady Rodziców i będą w całości wykorzystane na rozwój i działania edukacyjne naszej młodzieży.
Mamy nadzieję, że również w tym roku możemy liczyć na Państwa życzliwość i pomoc.

„Zrozumieć potrzeby drugiej osoby nie oznacza rezygnacji z własnych. Oznacza natomiast okazanie drugiej osobie, że jesteś zainteresowany zarówno swoimi, jak i jej potrzebami”.
(Marshall B. Rosenberg) Za to jeszcze raz Państwu gorąco dziękujemy.

Dane do przekazania 1%
PIT – 37
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Nr KRS 0000121592
Cel szczegółowy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem


ZSP Nowe © 2021
Skip to content