KOPERNIKIADA 2017

KOPERNIKIADA 2017

WSPOMNIEŃ CZAR

21 lutego 2017 roku o godzinie 12.00

przy ul. Nowej 2 odbędzie się święto patrona liceum – Mikołaja Kopernika.

Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie!!!

PLAN KOPERNIKIADY:

  1. Konkurs wiedzy o Koperniku dla reprezentantów grup: mundurowej, biomedycznej i dziennikarsko-medialnej klasy II a liceum (należy wyznaczyć po 2 reprezentantów z każdej grupy).
  2. Dokonania Mikołaja Kopernika (prezentacja, forma dowolna).
  3. Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu (scenka).
  4. Kopernik w piosence.
  5. Kopernikiada dawniej i dziś – wywiad z zaproszonymi gośćmi.
  6. Zadanie

Załączniki:

  1. Pytania do konkursu wiedzy o Mikołaju Koperniku.
  2. Bibliografia (książki dostępne w szkolnej bibliotece).

A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?…
A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu,
to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta,
którą … nazywają astronomią …

Mikołaj Kopernik


ZSP Nowe © 2021
Skip to content