Kolejny finał Kopernikiady

13 lutego 2015 roku odbył się uroczysty finał Kopernikiady, święta patrona Liceum Ogólnokształcącego, którego wiodącym tematem były „Marzenia Kopernika”. Prowadzący, Katarzyna Rychlewicz i Michał Karwasz, powitali zebranych słowami:

„Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj œśmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.”(W. Wharton).

Przed finałem tradycyjnie klasy rywalizowały we frekwencji, wynikach w nauce, zawodach sportowych oraz poddały ocenie jury swoje kroniki. W czasie finału przedstawiły piosenki o marzeniach, tańce współczesne, wykłady na temat astronomii, filmy promujące liceum, częstowały wszystkich upieczonymi wcześniej nowskimi pierniczkami, a reprezentanci klas uczestniczyli w konkursie wiedzy o patronie. Wręczono także nagrody w konkursie dla klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy pn. „W poszukiwaniu praw fizyki”: pierwsze miejsce zajął Paweł Fankidejski, wyróżnienie zdobyła Daria Bryła – obydwoje są uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem.

Rywalizację klas oceniało jury w składzie: pani Izabela Glaza – szkolny doradca zawodowy, pan Andrzej Gappa dyrektor Centrum Kultury ZAMEK w Nowem oraz Tomasz Jaszkowski – psycholog Publicznego Gimnazjum w Nowem. Decyzją jury zwyciężyła klasa II a.

W czasie uroczystości miło nam było gościć Starostę Powiatu Świeckiego pana Franciszka Koszowskiego, Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Świeciu panią Bożenę Szydłowską, Burmistarza Nowego pana Czesława Wolińskiego, Przyjaciół Szkoły – osoby i instytucje wyróżnione tym honorowym tytułem za wkład i zaangażowanie w rozwój liceum, dyrektorów placówek i instytucji z otoczenia szkoły, nauczycieli emerytów, rodziców, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Nowem oraz niezawodnych absolwentów.

Organizację i nagrody dla klas ufundowali: Gmina Nowe, Bank Spółdzielczy w Nowem, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem, Gminna Spółka Wodna w Nowem, pani Jadwiga Dowhań – RESTAURACJA – HOTEL DOWHAŃ, pani Teresa Szwarc – sklep DOMINO, Pan Henryk Bryła HYDRO – SAN, Pan Zbigniew Kordek – przedsiębiorstwo KOM – TEL.

Dziękujemy za wspólną zabawę i pracę włożoną w przygotowanie uroczystości.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content