Otrzęsiny

16 października 2013 roku członkowie Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z tradycją szkoły, zorganizowali dla swoich młodszych kolegów „Otrzęsiny”. Była to impreza o charakterze zabawowo – integracyjnym. Uczniowie pili mleko, śpiewali, rysowali, tworzyli tzw. żywą rzeźbę, popisywali się sprawnością fizyczną, wykazywali odwagą i kreatywnością. W jednej z konkurencji udział wzięły także wychowawczynie klas I panie: Małgorzata Łęcka, Katarzyna Lorkowska i Beata Rocławska. Mimo początkowej niepewności wszyscy sprawiali wrażenie uśmiechniętych i zadowolonych. Całość oceniana była przez jury, które po dogrywce zdecydowało, że:  I miejsce zajęła klasa I c, II miejsce klasa I a, a trzecie I d.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami  SU:  panią Danutą Czyż i panem Piotrem Lewandowskim dziękują za zaangażowanie i wspólną zabawę.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content