Niemiecka solidność w kształceniu zawodowym

projektProjekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą wykorzystania odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób zawartych w niej informacji.

23 września 2013 odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – DOBRE PRAKTYKI I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DLA POLSKI”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci – akcja Projekty Mobilności VETPRO, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt jest odpowiedzią na coraz bardziej aktualną potrzebę kształcenia ustawicznego.  W ramach projektu przeprowadzono na terenie Saksonii dwie wizyty studyjne, których uczestnikami byli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy w Świeciu i Inowrocławiu, Cechu Rzemieślniczo i Przemysłowo-Handlowego w Świeciu, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu i w Nowem, Fundacji Gospodarczej Pro Europa z Torunia. Wizyty były okazją do poznania założeń i zasad funkcjonowania niemieckiego dualnego systemu edukacji oraz współpracy sektora przedsiębiorstw z systemem kształcenia zawodowego.  Spotkania, dyskusje oraz wizyty w Saksońskiej Agencji Edukacji, Urzędzie Pracy – Centrum Informacji Zawodowej, Centrach Kształcenia Zawodowego „ZAW”,  „BSZ4”, „BSZ7”, Zakładzie Kształcenia Ustawicznego „LAB”, Centrum Kształcenia i Technologii Borsdorf oraz Szklanej Manufakturze w Dreźnie i firmie Hydraulik Markranstadt pozwoliły na zaobserwowanie technicznych i praktycznych rozwiązań pozwalających na realizację ciekawego i zgodnego z potrzebami rynku pracy procesu kształcenia zawodowego. Wymiany pozwoliły zaobserwować dobre praktyki związane z mobilnością i współpracą między obszarem edukacji a rynkiem pracy.

Kluczowym celem projektu było zapoznanie się, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących metod pracy i organizacji systemu kształcenia zawodowego w Niemczech oraz adaptowanie doświadczeń i praktyk niemieckich do warunków lokalnego środowiska na które oddziaływają Partnerzy Projektu. Próbę skrystalizowania pomysłu na realizację dobrych praktyk na terenie oddziaływania krajowych partnerów projektu była dyskusja przeprowadzona podczas seminarium – konferencji podsumowującej projekt.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content