Zmiany w kształceniu na poziomie wyższym

28 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Hubert Pasierbski i Damian Jankowski razem z panią pedagog Danutą Czyż oraz doradcą zawodowym Izabelą Glazą wzięli udział w seminarium bolońskim: „ZMIANY W KSZTAŁCENIU NA POZIOMIE WYŻSZYM”. Poznaliśmy kontekst współczesnej edukacji wyższej  obejmujący takie zagadnienia jak: Proces Boloński, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, Krajowe Ramy Kwalifikacji, mobilność i umiędzynarodowienie procesu i programów kształcenia.

Zainteresowanym z przyjemnością odpowiemy na pytania związane z powyższymi problemami. Informacje znajdują się również na stronie http://ekspercibolonscy.org.pl/


ZSP Nowe © 2021
Skip to content