„Kultura bezpieczeństwa”

W środę 13 kwietnia gościliśmy w szkole panią Annę Wachowską, radcę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, która w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” zapoznała młodzież z problematyką BHP w miejscu pracy, zwróciła szczególną uwagę na fakt, że statystycznie to pracownicy z krótkim stażem stają się ofiarami lub inicjatorami wypadków, ze skutkiem śmiertelnym włącznie. Uczniowie dowiedzieli się także, na co powinni zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów o pracę, czym różnią się ich poszczególne rodzaje i jakie uprawnienia i obowiązki z tego wynikają.

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu: https://www.pip.gov.pl/start/program_edukacyjny.php


ZSP Nowe © 2021
Skip to content