Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZSP w NOWEM w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Imię i nazwisko Zajęcia edukacyjne
1. Dariusz Adwent                   matematyka
2. Joanna Adwent język polski,

wiedza o kulturze,

3. Anna Barańska przedmioty zawodowe logistyczne
4. Ryszard Borkowski przedmioty zawodowe informatyczne
5. Joanna Chmielecka język angielski
6. Danuta Czyż szkolny doradca zawodowy, rewalidacja,

kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

7. Anna Dowhań język niemiecki
8. Danuta Jankiewicz biblioteka szkolna, wiedza o kulturze, zajęcia dziennikarskie
9. Sławomir Jopek wychowanie fizyczne
10. Magdalena Kaczmarek geografia, rewalidacja
11. Piotr Kalinowski biologia,

przyroda,

zarys anatomii człowieka,

wychowanie do życia w rodzinie

12. Jagoda Klein przedmioty zawodowe logistyczne
13. Karina Kozłowska – Kamińska religia
14. Artur Kurzyna historia,

historia i społeczeństwo

15. Wioletta Kuziemkowska pedagog szkolny, rewalidacja
16. Eleonora Lewandowska język rosyjski,

podstawy przedsiębiorczości

17. Piotr Lewandowski język angielski
18. Katarzyna Lorkowska edukacja dla bezpieczeństwa,

historia,

historia i społeczeństwo,

wiedza o społeczeństwie,

bezpieczeństwo i higiena pracy,

bezpieczeństwo pracy  i ergonomia,

pierwsza pomoc przedmedyczna

19. Małgorzata Olszewska – Krupicz język polski, wiedza o kulturze,

biblioteka szkolna

20. Krzysztof Piątek religia
21. Ireneusz Pieróg historia,

historia i społeczeństwo

22. Tomasz Puchowski wychowanie fizyczne,

zajęcia sprawnościowo – taktyczne

23. Beata Rocławska matematyka, fizyka
24. Sławomir Rządkowski informatyka,

przedmioty zawodowe informatyczne

25. Milena Schmidt chemia
26. Remigiusz Studziński elementy prawa
27. Beata Szmigiel matematyka
28. Beata Targowska przedmioty zawodowe logistyczne
29. Michał Tuszyński przedmioty zawodowe informatyczne
30. Bożena Wełnowska matematyka

 WYCHOWAWCY KLAS

w roku szkolnym 2018/2019

KLASA WYCHOWAWCA KLASY
II a LO Małgorzata Olszewska – Krupicz
I b Technikum Piotr Lewandowski
II b Technikum Joanna Adwent
III b Technikum Jagoda Klein
IV b Technikum Joanna Chmielecka
I c BS I st. Danuta Czyż
II c BS I st. Wioletta Kuziemkowska
III c ZSZ Tomasz Puchowski
III d ZSZ Magdalena Kaczmarek

 


ZSP Nowe © 2019
Skip to content