Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia o charakterze pozalekcyjnym

Prowadzący Nazwa zajęć Terminy
Dariusz Adwent Konsultacje z uczniami klasy IV b Piątek 14.30
Jagoda Klein Kwalifikacja A.31 – zajęcia dodatkowe Środa 16.00
Anna Barańska Konsultacje dla uczniów z problemami w nauce Środa

14.30 – 15.15

Wioletta Kuziemkowska Szkolny Klub Wolontariusza Zadaniowo
Anna Dowhań Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego Sobota 8.30
Piotr Lewandowski Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. angielskiego. Środa

14.20 – 15.05

Sławomir Jopek Zajęcia ogólnorozwojowe – siłownia (chłopcy) Wtorek

15.00- 16.15 ewentualnie poniedziałek

Tomasz Puchowski Piłka nożna (chłopcy) , siłownia Piątek

15.30 – 17.00

Magdalena Kaczmarek Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii Środa 8.00 – 8.45
Danuta Jankiewicz Warsztaty kronikarskie. Czwartek

 14.35 – 15.20

Danuta Czyż Dział Promocji ZSP, Szkolny Klub Wolontariusza Zadaniowo
Beata Rocławska Konsultacje dla uczniów z problemami w nauce Czwartek 8.00
Ryszard Borkowski Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego Środa

8.00 – 8.45

Michał Tuszyński Grafika komputerowa Sobota 8.00
Ks. Krzysztof Piątek Wyjazdy formacyjne

Dyskusyjny Klub Filmowy

Zadaniowo

2 x w roku

Małgorzata Olszewska –Krupicz Indywidualne zajęcia z j. polskiego Co dwa tygodnie

w środy

(10.00 – 10.45)

Joanna Adwent Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego Piątek

8.00 – 8.45

Wtorek

16.00 – 18.00

(co 2 tygodnie)

Katarzyna Lorkowska Indywidualne zajęcia uzupełniające z wiedzy o społeczeństwie Co 2 tygodnie

Poniedziałek

11.45 – 12.30

Wtorek

8.00 – 8.45

Piątek

8.45 – 9.40

Karina Kozłowska – Kamińska Pomoc w organizacji Szlachetnej Paczki,

Przygotowanie uczniów do konkursu biblijnego.

Zadaniowo
Sławomir Rządkowski Konsultacje dla uczniów z zakresu informatyki Poniedziałki 7.30
Ireneusz Pieróg Przygotowanie wystawy z okazji

 100 – lecia niepodległości.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z Historii.

Czwartki 14.30

(po konsultacjach  z nauczycielem)

Bożena Wełnowska Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne. Dla uczennicy objętej nauczaniem indywidualnym – zadaniowo
Milena Schmidt Konsultacje z chemii

Organizacja wycieczki przedmiotowej dla uczniów klasy II a.

Zadaniowo

II okres

Beata Szmigiel Konsultacje z matematyki  Piątki 13.30
Beata Targowska Konsultacje z przedmiotów zawodowych logistycznych z uczniem nauczanym indywidualnie Wtorki 16.30

 


ZSP Nowe © 2019
Skip to content