Biblioteka szkolna

 

logo_zsp

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

INFORMACJE OGÓLNE:

Biblioteka szkolna zlokalizowana jest w dwóch budynkach:

przy ul. Myśliwskiej 1 (biblioteka, pracownia multimedialna)

– wyposażenie: 4 komputery, 2 drukarki, skaner

– liczba woluminów: 5021

przy ul. Nowej 2 (biblioteka, czytelnia, pracownia multimedialna)

– wyposażenie: 15 komputerów, 3 drukarki, skaner

– liczba woluminów: 6715

Łączna liczba woluminów: 11736 i … ciągle rośnie!!!

 

ksiazka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Dzień tygodnia

ul. Nowa

ul. Myśliwska

Poniedziałek 7.30 – 9.30    11.45 – 15.50 
Wtorek 7.30 – 9.30 

 10.45 – 11.45

9.45 -16.00
Środa biblioteka nieczynna 7.30 – 10.30

11.10 – 12.30

Czwartek 7.30 – 9.00 9.30 – 16.00
Piątek 9.00 – 11.00 7.00 – 7.45

11.15 – 15.40

 

 

 

DROGI UCZNIU!

W NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTECE

 1. Uzyskasz pomoc w odrabianiu prac domowych oraz w wyborach czytelniczych.
 2. Otrzymasz wskazówki dotyczące przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego (nauczyciel prowadzi dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonympatrz godziny pracy biblioteki).
 3. Zdobędziesz informacje na temat nowości czytelniczych.
 4. Rozwiniesz swoje zainteresowania (nie tylko czytelnicze), a być może odkryjesz nowe pasje…
 5. Skorzystasz z pracowni multimedialnej.
 6. Efektywnie spędzisz wolny czas.

WAŻNE DATY

TERMIN NAZWA ŚWIĘTA
29 WRZEŚNIA Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
PAŹDZIERNIK Miesiąc Bibliotek Szkolnych
5 LISTOPADA Dzień Postaci z Bajek
13 GRUDNIA Dzień Księgarza
24 STYCZNIA Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
21 LUTEGO Dzień Języka Ojczystego
3 MARCA Międzynarodowy Dzień Pisarzy
27 MARCA Międzynarodowy Dzień Teatru
2 KWIETNIA Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
23 KWIETNIA Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
8 MAJA Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
10 CZERWCA Święto Uwalniania Książek

ksiazki
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI/BIBLIOTEKARZA

 • przygotowywanie wystawek tematycznych, tworzenie gazetek w gablocie znajdującej się przy bibliotece związanych ze świętami dotyczącymi bibliotek, czytania książek;
 • urządzanie kiermaszów książek;
 • prezentowanie nowości czytelniczych;
 • organizowanie imprez, konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
 • przeprowadzanie zajęć bibliotecznych, lekcji języka polskiego z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz prezentacji multimedialnych;
 • pomoc w organizacji imprez, konkursów wynikających z HARMONOGRAMU IMPREZ SZKOLNYCH;
 • prowadzenie kroniki szkoły;
 • realizacja zadań wynikających z PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem;
 • realizacja zadań wynikających z PLANU WYNIKOWEGO i PLANU PRACY BIBLIOTEKI.

UWAGA!

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna skupi się przede wszystkim na realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, które brzmią:

 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

W dalszym ciągu priorytetem szkolnej biblioteki będzie:

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

DZIAŁANIA BIBLIOTEKI:

 • Myśliwska – patrz strona internetowa szkoły,
 • Nowa – patrz Facebook (Biblioteka Szkolna Nowe).

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!!!


ZSP Nowe © 2019
Skip to content