Wychowawcy

WYCHOWAWCY KLAS

w roku szkolnym 2018/2019

KLASA

WYCHOWAWCA KLASY

II a 

Liceum Ogólnokształcące

 M. Olszewska-Krupicz/Marek Słomiński
I b

Technikum

Piotr Lewandowski
II b

Technikum

Joanna Adwent
III b

Technikum

Jagoda Klein
IV b

 Technikum

Joanna Chmielecka
I c

Branżowa Szkoła  I stopnia

Danuta Czyż
II c

Branżowa Szkoła  I stopnia

Wioletta Kuziemkowska
III c

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Tomasz Puchowski
III d

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Magdalena Kaczmarek

ZSP Nowe © 2019
Skip to content