Sukcesy uczniów

UDZIAŁ I SUKCESY UCZNIÓW:  W KONKURSACH, OLIMPIADACH

I SPORCIE w II okresie roku szkolnego 2017/2018 

Olimpiada/konkurs/zawody sportowe- zasięg/ organizator (pełna nazwa) Liczba uczestników Sukcesy Nauczyciel
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej/ KATOLICKIE STOWARZYSZENIE

„CIVITAS  CHRISTIANA”

19 Pogłębienie wiedzy, zainteresowania tematyką biblijną Ks. K. Piątek

K. Kozłowska – Kamińska

VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Spedycji (Zespół szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni) 3 III miejsce- drużynowo
IV miejsce- indywidualnie
A. Barańska

B. Targowska

J. Klein

II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno- logistycznej/ Wydział Ekonomiczny UG w Sopocie 4 Etap regionalny J. Klein
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej/ Główny Komitet OWE przy Zarządzie Głównym Ligi Ochrony Przyrody 10 Etap szkolny E. Fankidejska
Najlepszy geograf roku szkolnego 2017/2018 15 Remigiusz LeppekI miejsce M. Kaczmarek
Piłka siatkowa Licealiada

/Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu

16 IV miejsce- kategoria chłopców
V miejsce- kategoria dziewcząt
T. Puchowski
Piłka nożna Licealiada /Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu 10 IV miejsce- kategoria chłopców S. Jopek
Festiwal sztafet /Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu 10 I miejsce- kategoria dziewczyn
II miejsce- kategoria chłopców
I miejsce- kategoria drużynowa
T. Puchowski
Turniej piłki nożnej (Zakład Poprawczy w Nowem) 10 I miejsce- kategoria chłopców T. Puchowski
Test policjanta (Gminne Zawody) 8 I, II miejsce kat. chłopców

I, IV, V kat. dziewcząt

T. Puchowski
Test policjanta/Komenda Powiatowa Policji w Świeciu oraz ZSP Świecie 4 I m. kat. dziewcząt

I m. kat chłopców

III m. kat.  drużynowa

T. Puchowski
Szkolny test wiedzy o zawodach 63 I a Agata Połomska

I b Klaudia Gibowska

I b Łukasz Mierzejewski

I c Łukasz Zielaskowski

D. Czyż

K. Lorkowska

Szkolny konkurs wiedzy o procesach rekrutacyjnych 21 I m. Weronika Grzyb

II m. Norbert cebula

III m. Joanna Bryk

D. Czyż

A. Suberlak

Eliminacje powiatowe VII Olimpiady Obrony Cywilnej 2 I Miejsce, zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego K. Lorkowska

 

 

 

Projekty edukacyjne

 

Nazwa projektu/ organizator Liczba uczestników Cel/ Sukcesy Nauczyciel
Dzień Przedsiębiorczości: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 24 Weryfikacja wyborów edukacyjno – zawodowych, poznanie środowiska pracy D. Czyż
Sztuka Wyboru, projekt profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Fundacji Tumult z Torunia, Urzędu Marszałkowskiego 3 Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem i realizacją filmu w kontekście działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży D. Czyż
Wymiana młodzieży ze szkołą z Niemiec Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży 10 Kształcenie umiejętności językowych, rozwijanie zainteresowań i umiejętności społecznych, nawiązanie nowych znajomości  

A. Dowhań

P. Lewandowski

Projekt unijny pn. Wykształcony profesjonalista” finansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 1018 – 2019 Koordynator szkolny

A. Barańska

 


ZSP Nowe © 2019
Skip to content