KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ

W tym roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzimy pod hasłem KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ. Przyszłość człowieka? Przyszłość narodu? Przyszłość rozumu? KONKURS LITERACKI Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie literackim pod tytułem KSIĄŻKA TO PRZYSZŁOŚĆ. Na prace konkursowe (w formie elektronicznej) biblioteka czeka do 21 października.    KONKURS FOTOGRAFICZNY Zapraszamy […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski wspólnie z opiekunami. Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. W nowym roku czeka nas wiele wyzwań, będzie to czas nauki, zdobywania doświadczeń, rozwijania pasji i zainteresowań.  Samorząd Uczniowski […]

„Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym”

  UWAGA! W dniu 10  września br. rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym” (European Quality in Vacational Training) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tak jak już […]

Stypendium dla uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego po raz kolejny realizuje program stypendialny „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (technikum, szkoła branżowa/zawodowa). Termin składania wniosków upływa 30 września 2018 r. Regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/90,prymusi-zawodu-kujaw-i-pomorza  […]

„Wykształcony profesjonalista” – rekrutacja

W dniu 5 września br. rozpoczynamy rekrutację na zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Wykształcony profesjonalista” dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. termin rekrutacji: 5 – 24.09. 2018r.; miejsce pobrania wniosków: koordynator szkolny, sekretariat szkoły i strona szkolna www (patrz zakładka […]

Kompetentny absolwent

UWAGA! Od września zaczynamy w naszej szkole realizację kolejnego projektu unijnego. „Kompetentny absolwent” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. […]

Hiszpania czeka

Nie wiem czy jeszcze pamiętacie, ale jakiś czas temu pisaliśmy projekt w ramach akcji KA1 – Mobilność edukacyjna. Konkurencja była ogromna (około 1000 wniosków). Oficjalnie mogę już Was poinformować, że FRSE podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla naszego projektu „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym” w ramach […]

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca uroczystą akademią zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.  Podczas apelu przygotowanego przez Samorząd Uczniowski podsumowaliśmy wydarzenia ostatnich dziesięciu miesięcy. Nie zabrakło nagród i pochwał dla uczniów a także ciepłych słów dla nauczycieli. Tego dnia pożegnaliśmy także absolwentów klasy III ZSZ. Życzymy im […]


ZSP Nowe © 2018
Skip to content