Aktywne ferie

12 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w okresie ferii zimowych odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowo – graficznych, które poprowadziła Pani Ewelina Wojtania.

Celem kursu było nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykorzystania zasobów programu Microsoft PowerPoint. W ramach podsumowania zajęć każdy uczestnik musiał samodzielnie stworzyć prezentację multimedialną.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content