Aktywni zawodowo

UWAGA!!!

RUSZA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI ZAWODOWO”

Termin rekrutacji: 07.09.2020 – 25.09.2020

Termin realizacji zajęć: 01.10.2020 – 20.12.2020

W I okresie roku szkolnego 2020/2021 będą realizowane:

 • zajęcia z robotyki – 30 godzin (dla uczniów Technikum)
 • zajęcia z projektowania stron www – 30 godzin (dla uczniów Technikum)
 • zajęcia z programowania i obsługi kas fiskalnych – 8 godzin
  (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazy – 60 godzin (dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st.)

 WAŻNE: Uczeń, który mieszka na terenie podmiejskim miasta Nowe
(tj. posiada kod pocztowy co Nowe), w formularzu zgłoszeniowym zaznacza, że mieszka na terenie miejskim.

 

W przypadku kandydatów z tą samą liczbą punktów po zastosowaniu kryteriów rekrutacji uwzględnia będzie kolejność zgłoszeń.

Wypełniony formularz i oświadczenie należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące Projektu umieszczone są w zakładce PROJEKT UNIJNY „AKTYWNI ZAWODOWO” oraz udzielane telefonicznie pod nr tel. 52 33 38 012.

 

Koordynator Projektu: Justyna Mantey

 

Informacja ogólna o Projekcie

„AKTYWNI ZAWODOWO”

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy realizację nowego projektu dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Projekt „Aktywni zawodowo” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”, Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczennic i uczniów szkół zawodowych Powiatu Świeckiego poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczennic i uczniów, kursów dla  nauczycieli oraz doposażenie  szkół kształcących zawodowo.

W ramach projektu uczniowie ZSP w Nowem mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

Technikum:

 • obsługa i programowanie kas fiskalnych,
 • zajęcia z robotyki,
 • zajęcia z projektowania stron www,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy,
 • obsługa wózków jezdniowych,
 • staże zawodowe,

 BSIS:

 • obsługa i programowanie kas fiskalnych,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych dla sprzedawców,
 • perfekcyjne techniki strzyżeń,
 • kurs upięcia i koki kreatywne,
 • spawanie metodą TIG,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy,
 • obsługa wózków jezdniowych,

Nabór na zajęcia odbędzie się pięć razy w czasie trwania projektu

 • od 01.04.2020 do 30.04.2020
 • od 07.09.2020 do 25.09.2020
 • od 04.01.2021 do 29.01.2021
 • od 06.09.2021 do 24.09.2021
 • od 03.01.2022 do 28.01.2022

Uczennice i uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatek i kandydatów na zajęcia dla poszczególnych zawodów niż zakładano będą mogli zakwalifikować się na nie uczennice i uczniowie uczący się w innych zawodach.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla potencjalnych uczestniczek i uczestników projektu:

Dokumenty dla uczennic i uczniów:

 1. Formularz zgłoszeniowy dla uczennic/uczniów do udziału w projekcie (załącznik nr 1),
 2. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu (załącznik nr 2),
 3. Regulamin (załącznik nr 3).


ZSP Nowe © 2021
Skip to content