Autoprezentacja

2 grudnia odbyły się warsztaty dotyczące autoprezentacji, które przeprowadziła Pani Anna Suberlak – przedstawiciel Młodzieżowego Biura Pracy w Nowem. Zajęcia adresowane były do uczniów klasy maturalnej miejscowego LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Młodzież dowiedziała się, że skuteczna autoprezentacja to przede wszystkim znajomość siebie oraz swoich mocnych i słabych stron, nad którymi należy pracować. Przedstawicielka biura omówiła również najważniejsze elementy składające się na wizerunek kandydata ubiegającego się o dane stanowisko, jak wygląd zewnętrzny, kultura osobista czy zachowanie.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content