Informacje

DROGI UCZNIU!

W NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTECE I CZYTELNI:

1. Znajdziesz wiele ciekawych książek i czasopism.

2. Skorzystasz z czytelni multimedialnej (10 komputerów z dostępem do    Internetu).

3. Uzyskasz pomoc w odrabianiu prac domowych i sporządzeniu bibliografii na ustny egzamin maturalny z języka polskiego.

4. Otrzymasz wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji maturalnej z języka polskiego.

5. Zdobędziesz informacje na temat nowości czytelniczych.

6. Rozwiniesz swoje zainteresowania (nie tylko czytelnicze), a być może odkryjesz nowe pasje…

7. Obejrzysz ciekawe wystawy.

1

Ważne daty

TERMIN

ŚWIĘT0

PAŹDZIERNIK Miesiąc Bibliotek Szkolnych
13 GRUDNIA Dzień Księgarza
24 STYCZNIA Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
21 LUTEGO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
3 MARCA Międzynarodowy Dzień Pisarzy
27 MARCA Międzynarodowy Dzień Teatru
2 KWIETNIA Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
23 KWIETNIA Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
8 MAJA Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
8 CZERWCA Święto Uwalniania Książek

ZSP Nowe © 2021
Skip to content