Biomedycy w KPCCE oraz na konferencji „Drugie życie”

kampania

 

W czwartek uczennice grupy biomedycznej klasy I a Liceum Ogólnokształcącego udały się do Bydgoszczy, aby w  Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej wziąć udział w warsztatach poświęconych tematyce oceny stanu czystości wody.  Zajęcia odbyły się w Pracowni Przyrodniczej KPCEE. Na wstępie prowadzący – pan Marek Błaszek, przeprowadził pogadankę na temat jakości wody, klas czystości oraz możliwości redukcji ilości zanieczyszczeń wody w naszych gospodarstwach domowych.  Po obejrzeniu krótkiego filmu, każda osoba mogła samodzielnie przeprowadzić badanie stanu czystości wody z pobliskiego zbiornika wodnego. Oprócz barwy, zapachu, odczynu, temperatury i przewodnictwa elektrycznego dziewczyny badały zawartość azotanów, azotynów, fosforanów, żelaza, chlorków i amoniaku. Okazało się, że badana woda mieściła się w III klasie czystości.

Kolejnym punktem wycieczki był udział w kampanii „Drugie życie”, która zorganizowana została w Auli Collegium Medicum UMK. Została ona skierowana do nauczycieli oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem kampanii społecznej było obalenie mitów dotyczących przeszczepiania narządów, pokazanie ludzi po przeszczepach oraz oswajanie z tematem transplantacji. W konferencji udział wzięły, oprócz lekarzy i studentów prawa – także osoby, które otrzymały drugie życie – dzięki przeszczepieniu narządu. Wśród nich był m.in. pan Jan Stępniak, który opowiedział swoją wzruszającą historię choroby oraz walki, którą wygrał dzięki przeszczepowi nerki. Po konferencji odbyło się symboliczne rozdanie tak zwanych „oświadczeń woli”.

Na zakończenie, dołączyłyśmy do reszty grupy, aby obejrzeć najnowszą ekranizację „Makbeta”.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content