CZYTAJMY! TAK PROMUJEMY CZYTELNICTWO W NASZEJ SZKOLE!

W związku z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, który brzmi: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży biblioteka szkolna zapoczątkowała akcję głośnego czytania. Młodzież miała okazję posłuchać fragmentów książek wybranych przez nauczyciela bibliotekarza.

Już wkrótce odwiedziny w kolejnych klasach przy ulicy Myśliwskiej!!!

Pamiętajmy, że Telewizja (dziś należałoby dodać jeszcze Internet!) to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji

Billie Joe


ZSP Nowe © 2021
Skip to content