Debata o przedsiębiorczości

24 listopada przeprowadziliśmy w szkole debatę o przedsiębiorczości. Inspiracją do niej był obchodzony po raz ósmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP  jest międzynarodowym projektem mającym na celu promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia oraz podejmowanie inicjatyw biznesowych).

Mottem przewodnim debaty był cytat Henri Poincaré

 „Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia;

 ale zbiór faktów nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem.”

Do rozmowy o tym, jak teorię łączyć z praktyką zaprosiliśmy przedsiębiorców:

– panią Jadwigę Dowhań (Restauracja – Hotel Dowhań),

– panią Iwonę Obarowską (Restauracja Złoty Róg),

– panią Małgorzatę Michnę (Fabryka Urody),

– pana Jarosława Wasielewskiego (Elmot sp. z o.o),

– pana Krzysztofa Gębalę (PPH Krzyś – Stal)

– pana Macieja Sandaka (Stolarstwo Brunon Sandak).

Goście przedstawili uczniom różne aspekty rozwoju własnego biznesu, korzyści i trudności z tym związane, niezbędne: czynniki, cechy osobowości,  postawy  oraz środki, które pozwalają na osiągnięcie w tej działalności sukcesów.

Debata miała za zadanie odpowiedzieć na pytania:

– Co sprawiło, że przedsiębiorcy podjęli decyzję o prowadzeniu własnej działalności  gospodarczej?

– Jakie korzyści wynikają z pracy na własny rachunek?

– Jakie cechy osobowości pomagają w prowadzeniu własnego biznesu?

– Jak powinno się podchodzić do problemów, trudności, które w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej się pojawiają?

– Jakie działania już teraz mogą podejmować młodzi ludzie, aby się do prowadzenia własnego biznesu  przygotować?

Dziękujemy zaproszonym gościom za wyczerpujące wypowiedzi, osobistą refleksję o takim sposobie życia, odpowiedzialności, cierpliwości i determinacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

W odpowiedziach na ostatnie pytanie wszyscy przedsiębiorcy podkreślali, że warto przykładać się do nauki w szkole, w czasie praktyk zawodowych, ale także później po zakończonej edukacji formalnej.

Okazuje się, że wiedza i umiejętności fachowe, znajomość języków obcych bardzo pomaga w prowadzeniu własnego biznesu.

Debatę przygotowały:

Danuta Czyż – szkolny doradca zawodowy

Katarzyna Lorkowska – kierownik szkolenia praktycznego


ZSP Nowe © 2021
Skip to content