Długie życie odpadów

22 maja grupa uczniów z klas logistycznych wraz z opiekunami panią Eleonorą Lewandowską i panią Jagodą Klein wybrała się do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Spółka z o. o. w Sulnówku.

Przedsiębiorstwo to powstało w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Obiekt ten jest jednym z  trzech Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) funkcjonujących w naszym regionie.

Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie podstawy segregacji odpadów, a przede wszystkim znaczenie działań proekologicznych dla środowiska. Zobaczyli również, jak w praktyce wygląda droga odpadów od momentu wyrzucenia ich na śmietnik aż do przygotowania do recyklingu. Zwiedzili różnorodne obiekty technologiczne wspomagające te procesy, m.in.  punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, punkt przetwarzania odpadów budowlanych, sortownie.

Wizyta  w przedsiębiorstwie  została sfinansowana w ramach projektu unijnego pn. „Wykształcony profesjonalista”, realizowanym w latach 2018-2019 przez Powiat Świecki.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content