Dokumenty

Koncepcja Pracy Szkoły

Dokumenty dostępne w dzienniku elektronicznym:
– Przedmiotowe Zasady Oceniania
– Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z nauczanych przedmiotów
– Program Wychowawczo-profilaktyczny
– Regulamin Rady Rodziców
– Regulamin Rady Pedagogicznej
– Statut Zespołu Szkół w Nowem

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA

COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEM

 

SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Zał.1 Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zał. 2 Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Zał. 3 Procedura postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren ZS w Nowem

Zał. 4 Procedura postępowania w sytuacji znalezienia materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji na terenie ZS w Nowem

Zał. 5 Procedura organizowania i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych

Zał. 6 Regulamin użytkowania pracowni komputerowej

Zał. 7 Regulamin użytkowania sali gimnastycznej

Zał. 8 Regulamin dyżurów nauczycielskich

Zał. 9 Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych

Zał. 10 Instrukcja ewakuacji szkoły

Zał. 11 Instrukcja przeciwpożarowa ogólna

Zał. 12 Organizacja pomocy przedmedycznej

Nowy Statut ZS od 1 września 2020

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego BSIS

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego LO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Technikum

Regulamin przyznawania pomocy materialnej


ZSP Nowe © 2021
Skip to content