Doradca zawodowy

Szkolny Ośrodek Kariery 

w Zespole Szkół w Nowem

Iwona Łachut – Jaworska

GABINET: parter, pokój nr 18

Dzień
Godziny
Poniedziałek
09:00 – 13:00
Wtorek
08:00 – 13:30
Środa
08:00 – 12:45
13:30 – 15:00
Czwartek
08:00 – 12:00
Piątek
8.45 – 11.00 LO

Facebook Szkolnego Ośrodka Kariery

Kompetencje twarde i miękkie

Działania doradcy zawodowego kierowane są do:

– uczniów,

– słuchaczy,

– absolwentów,

– rodziców,

– nauczycieli,

– pracodawców,

– innych osób i instytucji, które wspierają szkołę w realizacji zadań o charakterze edukacyjno – zawodowym.

Zapraszam:

– na indywidualne porady i konsultacje dotyczące diagnozy i rozwoju kariery edukacyjno – zawodowej oraz kompetencji społeczno – personalnych,

– do korzystania z pomocy w wyborze i  selekcji  informacji edukacyjno – zawodowych oraz informacji  dotyczących rynku pracy,

– do korzystania z bazy wiedzy zgromadzonej w Szkolnym Ośrodku Kariery, w bibliotece szkolnej, oraz na stronie SzOKu na Facebooku (przekierowanie pod tabelą z czasem pracy doradcy),

– do aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych, warsztatach, targach oraz zadaniach realizowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza,

– do korzystania z pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,

– do konsultacji w zakresie przygotowania  do rozmowy kwalifikacyjnej,

– do wsparcia w sytuacjach trudnych takich jak: bezrobocie,  problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

– do zgłaszania potrzeb związanych z doradztwem edukacyjno – zawodowych poprzez kontakt osobisty, Facebooka, telefonicznie (poprzez nr tel. szkoły) lub e-mail doradcazawodowy.zsp@o2.pl

Działania szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego opisane są w dokumencie: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

Jest on udostępniony w zakładce: DOKUMENTY

Aby wymienione w nim działania odpowiadały na potrzeby osób i instytucji wskazanych powyżej oraz przyczyniały się do podnoszenia jakości pracy szkoły w tym zakresie prosimy o uwagi, prośby i propozycje współpracy.

Linki:

Charakterystyka zawodów

http://wwww.praca-enter.pl/zawody

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

Krajowe Ramy Kwalifikacji

http://www.kwalifikacje.edu.pl/

Prawo pracy:

http://www.pip.gov.pl/start/index.php -kampania społeczna pod hasłem „Bezpiecznie od startu”

http://www.pip.gov.pl  Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy

http://www.mpips.gov.pl/

Praca/rynek pracy

http://praca-enter.pl/przewodnik

http://www.pracuj.pl/

http://psz.praca.gov.pl/

http://www.infopraca.pl/

https://inkubatory.pl/

http://europass.org.pl/ (Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą)

http://pl.jobrapido.com/

Kontynuowanie nauki/kształcenie ustawiczne

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

http://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/

http://www.studia.net/

http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/gdzie-moge

http://www.perspektywy.pl/

https://europa.eu/youth/pl

http://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2015/12/DA_20151211_kujawsko-pomorskie_z_okl.pdf barometr zawodów

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content