Doradca zawodowy i pośrednik pracy w Szok-u

6 i 10 lutego roku uczniowie naszej szkoły otrzymali indywidualne wsparcie pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Konsultacje o charakterze informacyjnym pozwoliły na określenie drzemiącego potencjału beneficjentów, ich mocnych oraz słabych stron, które mogli zweryfikować z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Spotkania indywidualne stanowiły również okazję do rozmowy o zainteresowaniach, dalszych planach edukacyjno-zawodowych i pierwszych doświadczeniach zawodowych.

Dzięki zajęciom zapoznano młodzież z realiami panującymi na rynku pracy i wskazano strefy wymagające dalszego rozwoju, które będą niezbędne w podjęciu wymarzonej pracy zawodowej.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content