„Drugie życie”: transplantacja – masz dar uzdrawiania

Od spotkania z Panem prof. Zbigniewem Włodarczykiem, Kierownikiem Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęliśmy w naszej szkole kampanię na rzecz projektu “Drugie życie” , którego celem jest promowanie przeszczepiania narządów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych. W podziękowaniu, które zostało wręczone Panu Profesorowi za interesujący wykład umieściliśmy cytat Jana Pawła II „Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości”. Te słowa najlepiej oddają charakter wystąpienia Pana prof. Zbigniewa Włodarczyka, za który jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wyrażamy także wdzięczność za gotowość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i odpowiedzi na pytania, które zrodziły się w związku z tym ważnym tematem.

Po spotkaniu uczniowie i nauczyciele otrzymali oświadczenia woli, które są wyłącznie drukami informacyjnymi i ich podpisanie powinno stać się przyczynkiem do dyskusji wśród rodziny, znajomych oraz przyjaciół.

Wolontariuszki z klasy I a liceum: grupy biologiczno – medycznej podejmą dalsze działania dotyczące promowania transplantologii w ramach projektu „Drugie życie” w środowisku lokalnym. O efektach ich działań poinformujemy po zakończeniu przedsięwzięcia.

            Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: Danuta Czyż, Wioletta Kuziemkowska

drugie_zycie


ZSP Nowe © 2021
Skip to content