Drzwi Otwarte

9 kwietnia w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte. Uroczystość rozpoczęto od oficjalnego przywitania przybyłych gości przez Wicedyrektora, pana Piotra Kalinowskiego. Następnie odbyła się prezentacja oferty edukacyjnej dotychczasowych oraz nowych kierunków kształcenia. Kolejnym etapem było krótkie przedstawienie informacji o szkole przez uczniów poszczególnych typów szkół oraz występ muzyczny i taneczny młodzieży.

W trakcie Drzwi Otwartych uczniowie gimnazjum mogli skorzystać również z usług pośrednika Młodzieżowego Biura Pracy w Nowem – Pani Anny Suberlak, zapoznać się z propozycjami szkoleń i aktualnymi ofertami pracy.

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, odbyło się spotkanie pracodawców współpracujących z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem. Na zaproszenie Kierownika Szkolenia Praktycznego – pani Katarzyny Lorkowskiej przybyła pani Marzena Kempińska, Starosta Powiatu Świeckiego, pani Urszula Kempińska-Czerwińska – dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz pan Kazimierz Grynda z Państwowej Inspekcji Pracy. Zaproszeni goście dzielili się wiedzą, doświadczeniami oraz udzielali niezbędnych informacji pracodawcom, którzy podjęli się trudu i wysiłku praktycznego przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content