Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek 12 października klasa IV technikum przygotowała uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To jedno z ważniejszych w kalendarzu roku szkolnego świąt jest okazją do złożenia pięknych życzeń wszystkim pracownikom szkoły i przypomnienia historii tego szczególnego dnia.

Pani Dyrektor Eleonora Lewandowska wyróżniła nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2014/2015 w sposób szczególny realizowali swoje obowiązki, podkreśliła jednocześnie, że wyrazy uznania należą się wszystkim. Nagrodę Starosty Świeckiego otrzymała pani Anna Barańska, Nagrody Dyrektora: wicedyrektor Piotr Kalinowski, pani Katarzyna Lorkowska, pani Anna Dowhań, pan Piotr Lewandowski, pan Ryszard Borkowski, pani Joanna Adwent, pani Małgorzata Olszewska – Krupicz. Wyróżnieni zostali także wszyscy pracownicy administracji i obsługi.

W drugiej części uroczystości klasa IV technikum zaskoczyła wszystkich „Galą nauczycieli”.

Uczniowie odznaczyli swoich pedagogów niezwykłymi tytułami. Dla każdego przygotowano także piosenkę ze szczególną dedykacją. Nauczyciele nie ukrywali emocji – od łez wzruszenia po śmiech do łez.

Pod koniec głos zabrali uczniowie, którzy pod opieką pani Anny Dowhań i pana Piotra Lewandowskiego uczestniczyli w polsko – niemieckim projekcie wymiany ze szkołą. W niezwykle barwny i humorystyczny sposób opowiedzieli o zdobytych doświadczeniach. Pani Dyrektor Eleonora Lewandowska wszystkim uczestnikom projektu wręczyła zaświadczenia.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content