DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów klasy III a pod kierunkiem profesor Ewy Fankidejskiej. Uroczystość miała formę montażu słowno-muzycznego. Piosenki skierowane do grona pedagogicznego wykonane zostały przez Martę Rogowską i Kingę Zgubińską z klasy II a. Po wystąpieniu młodzieży Pani Dyrektor Eleonora Lewandowska podziękowała pracownikom szkoły za pracę w minionym roku szkolnym, jednocześnie życząc wszystkim kolejnych sukcesów. Podczas uroczystości nagrodzono nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pracowników administracji i obsługi. Wśród nagrodzonych znaleźli się profesorowie: Joanna i Dariusz Adwent, Joanna Chmielecka, Danuta Czyż, Marek Słomiński i Piotr Lewandowski. Nagrodę Starosty Świeckiego natomiast otrzymała profesor Ewelina Wojtania. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazał również Burmistrz Gminy Nowe – Pan Czesław Woliński.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content