Dzień Matematyki – 3 kwietnia 2020

Zadania dla klas liceum, technikum i szkoły branżowej.
1. Przygotowanie prezentacji o sławnym matematyku (3-6 slajdów) i dostarczenie jej do 31.03.2020 do prof. J. Mięsiaka. W prezentacji mają być zawarte informacje dotyczące życia matematyka, tego, co wynalazł lub udowodnił w dziedzinie matematyki i czym zajmował się poza tym (inna dziedzina nauki). Na pierwszym slajdzie powinna zostać zamieszczona informacja dotycząca klasy, która wykonała prezentację.
Przedstawiciel klasy zaprezentuje pracę podczas trwania konkursu.
2. Ułożenie rymowanki (2-4 wersów) o wylosowanym pojęciu matematycznym i dostarczenie jej w formie elektronicznej do 31.03.2020 do prof. J. Mięsiaka. Przedstawiciel klasy zaprezentuje pracę podczas trwania konkursu.
3. Konkurs matematyczny dla wszystkich klas.
4. Zadania maturalne dla klasy III a i IV b, dla pozostałych klas quiz wiedzy matematycznej, tangram i sudoku.
5. Kalambury.
6. Przygotowanie wiersza, piosenki, scenki o dowolnej treści (mile widziana i dodatkowo punktowana treść matematyczna).


ZSP Nowe © 2021
Skip to content