„Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym”

 

UWAGA!

W dniu 10  września br. rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym” (European Quality in Vacational Training) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie będą mieli okazję wyjechać na dwutygodniowe praktyki w Granadzie.

Główne cele projektu to:

– poprawa jakości nauczania i zdobywania wiedzy w naszej szkole poprzez adaptację i wdrożenie do praktyki szkolnej poznanych programów szkolenia i zaobserwowanych nowatorskich praktyk,

– podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych uczestników mobilności i nauczycieli/opiekunów grup wzmocnienie znajomości języków obcych (angielski, hiszpański) i kompetencji międzykulturowych,

– zapewnienie naszym uczniom i nauczycielom/opiekunom grup niepowtarzalnych doświadczeń rozwojowych związanych z realizacją staży w zagranicznych przedsiębiorstwach,

– przeniesienie zdobytych doświadczeń na poziom współpracy z pracodawcami, organem prowadzącym, nadzorem pedagogicznym i otoczeniem szkoły.

 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na szkolnej stronie www, w sekretariacie, w bibliotece i u koordynatora projektu.

 

Termin rekrutacji: 10.09.2018 – 17.09. 2018 r.

  • miejsce pobrania wniosków: koordynator szkolny, sekretariat szkoły i strona szkolna www;
  • miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły i u koordynatora projektu – Joanny Chmieleckiej;
  • odbiorcy: uczennice i uczniowie Technikum ( klas II, III i IV)

Załączniki:

regulamin QuinVET (2)

formularz zgłoszeniowy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content