exlibris biblioteki szkolnej konkurs plastyczny

Biblioteka szkolna ZSP w Nowem zaprasza uczniów
do udziału w konkursie na exlibris biblioteki szkolnej.

EXLIBRIS (łac. ex libris – z książek) to znak własnościowy książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem lub inicjałami właściciela księgozbioru albo nazwą instytucji. Artystycznie wykonany exlibris podnosi walory i wartość kolekcjonerską książki.
Przykładowe exlibrisy:

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSP.
2. Celem konkursu jest przygotowanie nowego exlibrisu dla naszej szkoły, która od 1 września będzie nosiła nazwę ZESPÓŁ SZKÓŁ.
3. Projekty można wykonywać indywidualnie lub w zespołach do 3 osób.
4. Każda praca powinna zawierać :
– napis exlibris,
– nazwę Biblioteka Zespołu Szkół w Nowem, ewentualnie Biblioteka ZS w Nowem,
– element, który kojarzy się z naszą szkołą, miejscowością lub książkami.
5. Projekty exlibrisu mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej, także komputerowej, ale bez użycia gotowych klipartów.
6. Należy składać oryginalne prace lub wydruki komputerowe w formacie A-6.
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko autora projektu.
8. Złożone exlibrisy nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora projektu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do wykorzystania projektów do publikacji.
9. Ostateczny termin składania prac upływa 17.04. 2020 r.
10. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
11. Autor wyróżnionej pracy otrzyma nagrodę.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content