Formy i zakres pomocy oraz kompetencje pracownika socjalnego

Dnia 20.10.2017 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy III a LO spotkali się z panią Arletą Maliszewską – kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Młodzież dowiedziała się o szerokim spektrum form udzielanej pomocy, o kwalifikacjach zawodowych i rynku pracy dla pracowników socjalnych.
Do pracy w tym zawodzie predysponowane są osoby o wysokim stopniu empatii, asertywności, otwartości na zmiany, radzące sobie z sytuacjami problemowymi. Udzielanie pomocy wymaga dużej elastyczności i kreatywności – jest to więc praca dla osób, które nie lubią monotonnii i powtarzalności zadań. Pracownicy socjalni znajdują zatrudnienie także w innych instytucjach, takich jak szpitale, domy pomocy społecznej.Kandydaci do pracy w tym zawodzie od 2013 roku powinni posiadać wykształcenie wyższe – kierunek praca socjalna.

Bardzo dziękujemy pani Arlecie Maliszewskiej za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą.
Danuta Czyż – doradca zawodowy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content