Grupowe zajęcia doradztwa zawodowego – nasi goście.

23 maja gościliśmy w szkole panią Paulinę Andrys, doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu, która poprowadziła zajęcia w klasie I a LO. Ich celem były badania diagnostyczne Testem osobowości  i zainteresowań Ericha Mittenecka i Waltera Tomana oraz prezentacja dwóch zawodów: inżyniera transportu oraz specjalisty obsługi naziemnej portów lotniczych.

30 maja natomiast pan Marcin Błażkow z Mobilnego Centrum Informacji  Zawodowej w Bydgoszczy zrealizował  w klasach I b i III b Technikum zajęcia na temat autoprezentacji.

Bardzo dziękuję przedstawicielom wymienionych instytucji oraz pani Annie Suberlak z PPP w Nowem za współpracę 

Danuta Czyż – doradca zawodowy


ZSP Nowe © 2021
Skip to content