Gospodarka odpadami w gminie Nowe

W dniu 7 grudnia grupa logistyków kl. IV Technikum spotkała się z pracownikiem Urzędu Gminy w Nowem, p. Rafałem Ścisłowskim, podinspektorem ds. gospodarki odpadami.

Celem spotkanie było uzupełnienie wiedzy uczniów z treści kształcenia realizowanych w ramach kwalifikacji A.32:

  • zadania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku,
  • warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • tryb przeprowadzania przetargów na realizację usług związanych z gospodarką odpadami.

Pogadanka została uzupełniona o rozwój ścieżki kariery zawodowej pana Rafała, absolwenta LO w Nowem.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content