Grupa mundurowa współpracuje z Policją.

11 stycznia 2016 roku doszło do ważnego wydarzenia dla uczniów grupy mundurowej klasy I a Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowem. W siedzibie Powiatowej Komendy Policji w Świeciu zostało podpisane porozumienie o współpracy Policji z młodzieżą naszego liceum.

Pan insp. Wiesław Milarski – Powiatowy Komendant Policji i Pani prof. Eleonora Lewandowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem określili zakres współpracy, która obejmować będzie:

a) włączenie uczniów do czynnego uczestnictwa we wspólnych działaniach prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości,

b) udział policjantów, w ramach zadań wynikających z Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, w zajęciach dydaktycznych lub udzieleniu pomocy merytorycznej poprzez przekazanie informacji na wybrane przez nauczycieli tematy, m.in. w celu przybliżenia specyfiki pracy w Policji oraz jej historii.

W spotkaniu również uczestniczyli mł. Insp. Tomasz Lubiejewski – zastępca Powiatowego Komendanta Policji, prof. Marek Słomiński – koordynator współpracy ze służbami mundurowymi w ZSP w Nowem oraz uczniowie: Laura Wołoszyn i Szymon Lipecki – przedstawiciele grupy mundurowej.

Młodzież podziękowała Panu Komendantowi za nawiązanie współpracy oraz w imieniu całej społeczności szkolnej przekazała życzenia wszelkiego dobra w związku z zakończeniem pracy w Policji przez Pana insp. Wiesława Milarskiego.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content