Hiszpania czeka

Nie wiem czy jeszcze pamiętacie, ale jakiś czas temu pisaliśmy projekt w ramach akcji KA1 – Mobilność edukacyjna. Konkurencja była ogromna (około 1000 wniosków).

Oficjalnie mogę już Was poinformować, że FRSE podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla naszego projektu „Europejska Jakość w Kształceniu Zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany przez okres 16 miesięcy i dotyczy on uczniów technikum (logistycy i informatycy), którzy odbędą dwutygodniowe staże w Hiszpanii. To wszystko będzie miało miejsce po rekrutacji (kryteria rekrutacji zostaną podane na naszej stronie www oraz będą dostępne w szkole, bibliotece, sekretariacie i u koordynatora projektu w niedługim czasie).

Przypominam również, że nasz wyjazd będzie poprzedzony zaplanowanym w projekcie cyklem zajęć dodatkowych z języka angielskiego, hiszpańskiego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz przygotowania kulturowego. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wyjazdu będą musiały wykazać się 100% frekwencją na wyżej wymienionych zajęciach.Czeka nas dużo pracy…

Zainteresowanym kandydatom klas II, III i IV życzymy ‘buena suerte’!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content