III Konkurs „Normalizacja i ja”

normalizacja

Polski Komitet Normalizacyjny ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Konkursie „Normalizacja i ja”.

Tegoroczny temat konkursu:

Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?

Zadania konkursowe:

1. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „Esej” jest napisanie opracowania na temat: „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?”

2. Zadaniem konkursowym dla uczniów w kategorii „Grafika” jest wykonanie, na konkursowy temat pracy graficznej zrealizowanej dowolną techniką na jednej stronie formatu A4.

3. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest przygotowanie scenariusza lekcji – na jedną godzinę lekcyjną – na konkursowy temat, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Konkurs trwa od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 9 stycznia 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2015 roku na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Oceny nadesłanych prac uczniowskich i nauczycieli dokona jury konkursowe powołane przez Prezesa PKN. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe.

Regulamin oraz inne szczegóły związane z udziałem w konkursie znajdują się na stronie internetowej PKN: http://www.pkn.pl/iii-konkurs-pt-normalizacja-i-ja

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Pomoc przy zgłoszeniu i wykonaniu pracy: pani Anna Barańska


ZSP Nowe © 2021
Skip to content