Ja – Kopernik

W piątek 28 lutego świętowaliśmy kolejne urodziny patrona Liceum Ogólnokształcącego. W czasie finału klasy rywalizowały w konkursie wiedzy o Mikołaju Koperniku, prezentacji scenek kabaretowych, które przenosiły uczonego w realia współczesnej medycyny, ekonomii i podróży. Nie zabrakło także śpiewu i porywającego tańca. Popisy uczniów oceniało (a nie była to łatwa praca) jury w składzie:  Małgorzata Jopek, Justyna Zielińska, Aleksandra Chmielecka. W popisach artystycznych najwyżej oceniona została klasa III a, która przygotowywała się pod opieką wychowawcy Anny Dowhań – Stasiewskiej, II miejsce zajęła klasa II a prof. Ewy Fankidejskiej, a trzecie, debiutujący pod kierunkiem prof. Małgorzaty Łęckiej, uczniowie klasy I a. Wysiłki uczniów i nauczycieli nagradzane były głośnym aplauzem licznie zgromadzonej publiczności. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przyjaciele Szkoły z panem Burmistrzem Czesławem Wolińskimna czele, dyrektorzy szkół z młodzieżą, dyrektor Zakładu Poprawczego w Nowem, dyrektor Centrum Kultury Zamek w Nowem, emerytowani nauczyciele LO, Rada Rodziców, a także niezawodni absolwenci.

Na korytarzu szkolnym można podziwiać wystawę przygotowaną z okazji 25 – letniej historii Kopernikiady w LO.

Organizację uroczystości wsparli oraz nagrody ufundowali: Starosta Świecki pani Marzena Kempińska i Rada Powiatu Świeckiego, Burmistrz Nowego pan Czesław Woliński  i Rada Miejska Nowego, Bank Spółdzielczy w Nowem, PUM w Nowem, Gminna Spółka Wodna Nowe, pani Teresa Szwarc sklep „DOMINO”, pan Marcin Tylman, państwo Renata i Karol Krupa, pani Jadwiga Dowhań, pani Ewa Dąbrowska, EL-TEL-SAT ZUH Piotr Jopek, pan Wiesław Gardzielewski- KURIERSTWO – CZARNY.

Oto zwycięzcy

Zdjęcia wykonała  pani Agnieszka Dąbrowska, za co z całego serca dziękujemy.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content