Kandydaci na pracowników

16 grudnia 2013 roku przedstawicielka Młodzieżowego Biura Pracy w Nowem i szkolny doradca zawodowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem zorganizowały przedsięwzięcie pod nazwą Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, które skierowano do uczniów czwartej klasy technikum.

Konkurs poprzedzono sporządzeniem przez uczestników odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, za które przyznano pierwsze punkty. Kolejne były zdobywane podczas rozmowy z pracodawcą, w której brano pod uwagę między innymi: odpowiedni ubiór, zakres wiedzy, kreatywność, komunikację i postawę.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w styczniu.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content