Kompetentny absolwent

UWAGA!

Od września zaczynamy w naszej szkole realizację kolejnego projektu unijnego. „Kompetentny absolwent” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć rozwijających i uzupełniających wiedzę i umiejętności, doradztwo edukacyjno – zawodowe , podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkół.

W naszej szkole  projekt skierowany jest  do nauczycielek/ nauczycieli, uczennic/uczniów  Technikum i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Rekrutacja zaczyna się 5 września 2018 roku.

Zobacz szczegóły w zakładce KOMPETENTNY ABSOLWENT

 


ZSP Nowe © 2021
Skip to content