KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się na szkolnej stronie internetowej a także e-dzienniku. Zachęcamy także do korzystania z platformy e – podręczniki.

Uczniowie! Pamiętajcie, że jest to czas, w którym powinniście szczególnie zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Pozostańcie  w domu,  unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, spróbujcie  uzupełnić swoje wiadomości, wykonać dodatkowe ćwiczenia, poczytać. Możecie wykorzystać  darmową platformę epodreczniki.pl a także materiały, które za pośrednictwem e-dziennika będą udostępniane przez nauczycieli.

Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


ZSP Nowe © 2021
Skip to content