KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom klasy IV b odbędzie się 30 kwietnia 2019 o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Myśliwskiej.

Przypominamy o obowiązku oddania w bibliotece szkolnej wypożyczonych książek.

Wszystkim uczniom przypominamy o obowiązkowym stroju galowym!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content