Konkurs booktalking

UWAGA!

 Panie M. Olszewska- Krupicz oraz J. Adwent ogłaszają konkurs polonistyczno-biblioteczny:

Moja ulubiona książka – propagowanie czytelnictwa metodą booktalking.

BOOKTALKING – krótkie zareklamowanie książki, „gawęda o książce”.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

  1. Konkurs odbędzie się 25 lutego 2016 roku w czytelni przy ul. Nowej 2.
  2. Informacje o udziale w konkursie należy zgłosić do organizatorów w terminie  do 5 lutego 2016 roku.
  3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowa ocena celująca z języka polskiego lub wiedzy o kulturze.
  4. Zasady uczestnictwa:

a) zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie wybranej książki metodą booktalking w taki sposób, aby zachęcić odbiorców do jej przeczytania;

b) prezentacja nie może przekroczyć 5 minut;

c) w trakcie prezentacji książki uczeń może wykorzystać różne metody i sposoby jej przedstawienia – rekwizyty, podkład muzyczny, przebranie, ekspresję ruchową, odczytywanie bądź cytowanie fragmentów, prezentację multimedialną itp.;

d) uczeń na dwa dni przed wystąpieniem powinien poinformować organizatora o materiałach pomocniczych w celu zapewnienia odpowiedniego sprzętu;

e) kolejność prezentacji wyznaczona zostanie drogą losowania w dniu wystąpienia.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KRYTERIA OCENY WYSTĄPIENIA

Kryteria oceny wystąpienia:

 Kompozycja (uczeń):  Język (uczeń):  Elementy istotne dla techniki booktalking:
– buduje wypowiedź

zorganizowaną, tzn.

z wyraźnym punktem

wyjścia, uporządkowaną

argumentacją i logicznym

wnioskiem (zakończeniem)

– buduje wypowiedź spójną,

o właściwych proporcjach;

– umiejętnie gospodaruje

czasem

– przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii,

fleksji, leksyki, frazeologii, składni

– posługuje się stylem stosownym do sytuacji, komunikatywnym, o wyraźnych cechach indywidualnych

– przestrzega zasad etykiety językowej

– posługuje się bogatym słownictwem,

– posługuje się bogatą terminologią (unikając pseudonaukowości)

– swobodnie formułuje swą wypowiedź

– podanie tytułu i autora książki 0-1

– trzymanie przed sobą książki podczas prezentacji 0-1

– pamięciowe opanowanie prezentacji 0-2

– nawiązanie kontaktu z odbiorcą 0-2

– przywołanie najciekawszego fragmentu książki, cytowanie 0-1

– prezentacja głównego wątku i bohaterów 0-2

– oddanie atmosfery książki, np.: poprzez dobór słownictwa, modulację głosu 0-2

– użycie elementów reklamy 0-2

– informacja, jaki wpływ miała książka na prezentującego, zaznaczenie własnych emocji 0-2

– opanowanie tremy 0-1

– pomysłowość 0-2

 0-4p.  0-8p.  0-18p.ZSP Nowe © 2021
Skip to content