Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

Już po raz ósmy Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomiczno – społecznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 31 sierpnia br.:

  1. „Odejdź od okienka” – bankowość mobilna i jej możliwości.
  2. „Komputer a praca, czy to się opłaca?” – cyfryzacja a mit bezrobocia.
  3. „Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej” – o sukcesie Polski po 1989r.
  4. „Akcja – reakcja” – jak giełda zmienia pieniądze inwestorów w realne inwestycje?

Celem konkursu jest przedstawienie tych zagadnień w formie komiksu, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano podkładkę merytoryczną, a prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

Wyróżnienia w wysokości 600 zł,

Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł

Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

„Ekonomia jest nauką, z którą spotykamy się każdego dnia. Mając na celu popularyzację tej ważnej dziedziny wiedzy, Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz ósmy organizuje konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej. Uczestnicy konkursu mają niepowtarzalną okazję do tego, aby przyczynić się do wzrostu świadomości ekonomicznej Polaków.”

Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie:

Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR

Jacek Fedorowicz – satyryk

Michał Ogórek – satyryk

Andrzej Milewski (Andrzej rysuje) – rysownik

Antoni Rodowicz – rysownik

Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego,

Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych, Bank Zachodni WBK

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną w każdej kategorii). Konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie REGULAMINU konkursu.

Regulamin konkursu, materiały pomocnicze oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są www.for.org.pl lub www.komiksy-ekonomiczne.pl

Poprzednie edycje konkursu:

W zakładce KOMIKSY na stronie

www.komiksy-ekonomiczne.pl

dostępne są prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu, a w zakładce SCENARIUSZE LEKCJI – scenariusze przygotowane na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy z ekonomistami FOR.

W poprzednich siedmiu edycjach wzięło udział ogółem 826 osób, przyznano ponad 220 nagród o łącznej wartości prawie 200 tys. PLN.

Chwyć za kartkę jeszcze dziś i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! Do wygrania nawet 5000 PLN!


ZSP Nowe © 2021
Skip to content