Konkurs na plakat promujący matematykę

Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę,

ale i najwyższe piękno – piękno chłodne, surowe,

podobne do piękna rzeźby.

Bertrandt Russel

Nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem zapraszają uczniów klas I i II technikum, I liceum oraz I, II i III zasadniczej szkoły zawodowej do udziału w konkursie na plakat promujący matematykę. Celem konkursu jest promocja matematyki wśród młodych ludzi, pogłębianie i wykorzystanie umiejętności plastycznych, popularyzacja wiedzy o matematyce jak i upowszechnienie korzyści płynących z nauki i wykorzystania matematyki.

Prace można wykonać dowolną techniką, a oceniane będą między innymi walory artystyczne, wkład pracy i związek z matematyką :-).

Prace należy składać do 10 maja 2016 u swojego nauczyciela matematyki. Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem ucznia i klasą, do której uczęszcza.

Wyniki zostaną ogłoszone 17 maja 2016.

Nagrody: za zwycięstwo w konkursie uczeń otrzymuje ocenę celująca z matematyki (z wagą 7). Oprócz tego jest jeszcze druga nagroda – nagroda niespodzianka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                                  Beata Rocławska

                                                                                  Dariusz Adwent

                                                                                  Piotr Majorkiewicz


ZSP Nowe © 2021
Skip to content