KONKURS

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY RZUCENIE PALENIA

 1. CELE KONKURSU
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 • promowanie uzdolnień plastycznych uczniów
 1. ORGANIZATORZY KONKURSU
 • pedagog szkolny
 • Samorząd Uczniowski
 1. ADRESACI KONKURSU
 • uczniowie wszystkich typów szkół
 1. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
 • do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką
 • format plakatu – A 3
 • prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (max. 3 osoby)
 • prace należy składać w bibliotece szkolnej lub w gabinecie pedagoga
 1. TERMINY
 • termin składania prac: 15 listopada 2016 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 17 listopada 2016 r.
 • wręczenie nagród: grudzień 2016 r.

ZSP Nowe © 2021
Skip to content