„Księgowy Roku”

W drugim tygodniu lutego odbył się konkurs przedmiotowy dla uczniów klas III i IV Technikum w zawodzie technik handlowiec. Konkurs sprawdzał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości. Uczestnicy konkursu musieli rozwiązać zadania egzaminacyjne przygotowane dla technika rachunkowości.

Z wielką przyjemnością ogłaszam wyniki konkursu:

I miejsce – Magdalena Żygowska i Aleksandra Ilczak vel Klim, uczennice kl. IV Th,

II miejsce – Kamil Jendrzejewski, uczeń kl. IV Th.

organizator konkursu – Anna Barańska,

nauczyciel przedmiotów zawodowych


ZSP Nowe © 2021
Skip to content