Kultura słowa

13 i 17 marca 2015 roku uczniowie pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum uczestniczyli w warsztatach obejmujących tematykę kultury słowa. W trakcie zajęć poruszono elementy dotyczące poprawnej komunikacji, pochodzenia i sposobu powstania mowy potocznej, wulgaryzmów oraz żargonu młodzieżowego. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi młodzieży na istotę wzajemnych relacji międzyludzkich. Wskazano również możliwości prawidłowego wyrażanie własnych poglądów, przekonań, formułowania treści bez używania obraźliwych  oraz  nietaktownych słów tak, aby nie ranić uczuć drugiego człowieka.


ZSP Nowe © 2021
Skip to content